Zondag 10 december is de erasmusbrug dicht vanwege de bruggenloop! alle andere bruggen zijn wel open :)

Zondag 10 december is de erasmusbrug dicht vanwege de bruggenloop! alle andere bruggen zijn wel open :)

Stichting de SPeelfabriek

Doelstelling

Het doel van de stichting is mensen het zelfvertrouwen, de nieuwsgierigheid en het doorzettingsvermogen te geven om de wereld te begrijpen en te verbeteren.

Om dit doel bereiken heeft de stichting gekozen om kinderen al op een vroege leeftijd kennis te laten maken met natuurwetenschap en techniek, zodat hun belangstelling hiervoor gestimuleerd wordt en zij hun talenten op dit gebied kunnen ontdekken.

Dat doen we door een uitdagende, leuke en voor alle kinderen toegankelijke uitvindspeeltuin te zijn.

Het beleidsplan 2022-2024 kunt u hier vinden. Begin 2023 kunt u hier ook ons eerste jaarverslag vinden.

Om ons te steunen kunt u altijd contact opnemen via bestuur@speelfabriek.net

Bestuur

Het bestuur van de speelfabriek bestaat uit de volgende personen:

  • Floor van de Pavert - voorzitter
  • Sanne Bootsma - penningmeester
  • José van Gelderen - secretaris (a.i.)
  • Christiaan Waber
  • Jaap Stronks

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Contactgegevens

Naam: Stichting de Speelfabriek
RSIN: 859835716
KvK nummer: 74279432
Vestigingsadres: katendrechtse lagedijk 436, 3082ge rotterdam
Telefoonnummer: 0626470417
Bankrekening nummer: NL37 BUNQ 2066 5144 62
Website: speelfabriek.net
Email: bestuur@speelfabriek.net

Openingstijden

In het weekend en in vakanties
10:30 – 13:30  //  14:00 – 17:00

woensdag
13:00 tot 17:00

Vrijdag
10 – 12 (peuterochtend) //  14:00 – 17:00

We verkopen ook kaartjes aan de deur, maar die kunnen uitverkocht zijn!

Voor scholen ook andere dagen en tijden mogelijk